Man måste vara medlem i sektion Skog för att få nominera och rösta, därför krävs det en medlemskontroll före inloggning. Du anger ditt organisationsnummer och medlemsnummer, så säkerställs din medlemstatus. Ditt medlemsnummer hittar du på fakturan från Svenskt Näringsliv eller i erhållet e-brev.

När du loggar in kommer du till nominering/intresseanmälan för det distrikt du tillhör.


Notera!
Har du samma e-postadress till två eller flera företag får du endast ett e-brev med inloggningsuppgifter. För att utnyttja rösträtten till de andra företagen, ber vi dig logga in på varje företag med de organisations- och medlemsnummer som finns på fakturan från Svenskt Näringsliv.

För inloggning

Visa